Round 2 Match T2 (526 votes total)

Round 2 Match V1 (444 votes total)

Round 2 Match X2 (496 votes total)

A2b79e7b-3445-4558-9f80-657d963ee8f0-thumb

391


78.83%
08d1da07-3ea6-4326-9ec3-b52049c7514b-thumb

105


21.17%