Shizuka Minamoto

Doraemon

Voice actor: Yumi Kakazu

2002
2005