Madoka Yonezawa

Total match wins in Saimoe 2014
 

 59th1Haruka Terui
 59th1Ai Tokunaga
 59th1Ayumi Tsuji
 59th1Madoka Yonezawa
 59th1Yuri Yoshida
(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total matches participated in Saimoe 2014
 

 72nd3Haruka Terui
 72nd3Ai Tokunaga
 72nd3Madoka Yonezawa
 72nd3Yuri Yoshida
 88th2Yuuka Aisaka
(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total votes in Saimoe 2014
(See all)

 74th280Mikako Komatsu
 74th280Momoko Saito
 76th273Madoka Yonezawa
 77th268Natsuko Kuwatani
 78th235Arisa Date
(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total match wins
(See all)

 174th2Maria Yamamoto
 174th2Chisa Yokoyama
 174th2Madoka Yonezawa
 223rd1Kaori
 223rd1Mina
(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total matches participated in
(See all)

 149th9Ai Uchikawa
 149th9Natsumi Yanase
 149th9Madoka Yonezawa
 164th8Mai Aizawa
 164th8Mariko Honda
(Icons indicate change from previous match day's results.)

Total votes
(See all)

 114th2356Azumi Asakura
 115th2341Hiroko Taguchi
 116th2301Madoka Yonezawa
 117th2295Eri Sendai
 118th2286Sakura Tange
(Icons indicate change from previous match day's results.)
2009
Losers
R1 D6Ui Hirasawa
2010
Losers
R1 G4Ui Hirasawa
2011
Losers
R1 F5Ui Hirasawa
2012
Winners
R1 C10Ui Hirasawa
Losers
R1 H4Izumi Akazawa
Losers
R2 C4Ui Hirasawa
2014
Winners
R1 V2Setsuna Ogiso
Losers
R2 V1Setsuna Ogiso
Losers
LP R2 Setsuna Ogiso